سفارش می پذیریم.

سفارش بسته است.

خوراک

خوراک کباب کوبیده (دو سیخ)

۲ سیخ کباب کوبیده گلپایگان گوشت گوسفندی ۱۰۰ گرمی، گوجه، فلفل کبابی، ترشی کلم، لیمو نصف نان، دورچین متغیر

کباب گلپایگان خوراک
175,000 تومان

کباب چنجه (یک سیخ)

یک سیخ کباب چنجه گوشت راسته گوسفندی ۱۸۰ گرمی، گوجه، فلفل کبابی، ترشی کلم، لیمو نصف نان، دورچین متغیر

300,000 تومان

جوجه کباب لاری (یک سیخ)

یک سیخ کباب لاری فیله ران مرغ طعم دار شده ۲۵۰ گرمی، گوجه، فلفل کبابی، ترشی کلم، لیمو نصف نان، دورچین متغیر

135,000 تومان

بال کبابی (یک سیخ)

یک سیخ بال کبابی ۵ تکه، گوجه، فلفل کبابی، ترشی کلم، لیمو نصف نان، دورچین متغیر

95,000 تومان

کتف کبابی (یک سیخ)

یک سیخ کتف کبابی ۵ تکه، گوجه، فلفل کبابی، ترشی کلم، لیمو نصف نان، دورچین روز (محصولات تازه کنار غذا، متغیر متناسب با فصل)

95,000 تومان

جوجه کباب فیله سینه (یک سیخ)

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۵۰ گرمی، گوجه، فلفل کبابی، ترشی کلم، لیمو، نصف نان، دورچین متغیر

135,000 تومان

جوجه کباب فیله ران (یک سیخ)

یک سیخ جوجه کباب ران مرغ ۲۵۰ گرمی، گوجه، فلفل کبابی، ترشی کلم، لیمو نصف نان، دورچین متغیر

135,000 تومان

چلو کباب

چلو جوجه کباب (سینه)

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه، فلفل کبابی، ترشی کلم، لیمو، دورچین متغیر

175,000 تومان

چلو جوجه کباب (ران)

یک سیخ جوجه کباب ران مرغ ۲۵۰گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه، فلفل کبابی، ترشی کلم، لیمو، دورچین متغیر

185,000 تومان

چلو کباب کوبیده (سه سیخ)

۳ سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۱۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه، فلفل کبابی، ترشی کلم، لیمو نصف نان، دورچین متغیر

310,000 تومان

چلو کباب کوبیده (دو سیخ)

۲ سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۱۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه، فلفل کبابی، ترشی کلم، لیمو، دورچین متغیر

225,000 تومان

چلو کباب مخلوط

یک سیخ کباب چنجه گوشت راسته گوسفندی ۱۸۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۱۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه، فلفل کبابی، ترشی کلم، لیمو نصف نان، دورچین متغیر

435,000 تومان

چلو کتف کبابی

یک سیخ کتف کبابی (۵ تکه)، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه، فلفل کبابی، ترشی کلم، لیمو، دورچین متغیر

145,000 تومان

چلو کباب لاری

یک سیخ کباب لاری فیله ران مرغ طعم دار شده ۲۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه، فلفل کبابی، ترشی کلم، لیمو، دورچین متغیر

185,000 تومان

چلو

برنج زعفرانی

400 گرم برنج ایرانی درجه 1

برنج ایرانی
50,000 تومان

پیش غذا

زیتون پرورده ویژه

زیتون درجه 1 رودبار همراه با مرینیت خاص

مكان گيرنده
تومان

خورشت ماست 300 گرمی

خورشت ماست ۳۰۰ گرمی، ماست چکیده، گوشت گردن گوسفندی، زعفران، شکر

خورشت ماست
125,000 تومان

نوشیدنی

نوشابه پپسی

نوشابه پپسی 150میلی لیتر

20,000 تومان

نوشابه کوکاکولا

نوشابه کوکاکولا- 330میلی

نوشابه کوکاکولا
20,000 تومان

نوشابه اسپرایت

نوشابه لیمویی اسپرایت 150 میلی لیتر

20,000 تومان